THỂ LỆ CUỘC THI

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông” trên địa bàn tỉnh năm 2023″

(Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BTC ngày 02/10/2023

của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi)

I. TÊN GỌI, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

  1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông” trên địa bàn tỉnh năm 2023.
  2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh
  3. Đối tượng dự thi: Học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành phù hợp với đối tượng học sinh THCS, THPT; tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật sau:

– Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

– Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

– Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

– Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

– Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin PBGDPL tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ đường link: https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/.

Người tham gia dự thi sử dụng trình duyệt Internet trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để tham gia cuộc thi.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi

– Cuộc thi chính thức bắt đầu từ: 10 giờ 00 phút, ngày 02/10/2023; kết thúc vào 10 giờ 00 phút, ngày 20/10/2023.

– Kết quả cuộc thi được công bố chính thức từ 10 giờ 00 phút, ngày 23/10/2023 và được thông báo công khai tại Chuyên mục “Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin PBGDPL tỉnh Quảng Ninh (người dự thi có thể chủ động truy cập để tra cứu thông tin về kết quả cuộc thi).

– Tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi: Hoàn thành trước ngày 25/10/2023.

– Tổng kết, trao giải cuộc thi: Hoàn thành trước ngày 10/11/2023.

4. Cách thức dự thi và tính kết quả bài thi

4.1. Cách thức dự thi

– Người tham gia đăng ký dự thi tại Chuyên mục Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tại Trang Thông tin về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ đường link: https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/.

Ngoài Trang Thông tin PBGDPL tỉnh Quảng Ninh, đường link tham gia cuộc thi còn được liên kết đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp, Cổng/Trang Thông tin điện tử thành phần của các UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cổng/trang thông tin điện tử khác có liên quan.

– Người dự thi cần đăng ký chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân dự thi (các yêu cầu thông tin bắt buộc, đặc biệt số điện thoại liên hệ của bản thân hoặc phụ huynh). Thông tin người dự thi đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức công nhận, trao giải cuộc thi.

– Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần, thời gian hoàn thành bài dự thi tối đa 45 phút/lần thi. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi.

4.2. Cách thức tính kết quả bài thi

– Đề thi gồm 23 câu hỏi trắc nghiệm. Ngoài ra, đề thi còn 01 câu hỏi mở rộng về dự đoán số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm (câu hỏi này là tiêu chí để xếp giải, trao thưởng).

– Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi trả lời đầy đủ 24 câu hỏi  (gồm 23 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi về dự đoán số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm đăng ký đầy đủ các thông tin cá nhân dự thi (thông tin bắt buộc). Việc chấm bài dự thi hoàn toàn tự động bởi hệ thống phần mềm thi trực tuyến và là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi xếp giải, trao thưởng.

– Người đạt giải là người có kết quả thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ. Trường hợp nhiều người dự thi có kết quả bằng nhau, việc xếp giải dựa trên các tiêu chí sau:

+ Người đạt giải là người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán tổng số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

+ Nếu có nhiều người trả lời đúng 23 câu hỏi trắc nghiệm và trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm thì ưu tiên người có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất, nếu vẫn bằng nhau thì ưu tiên người làm bài thi trước.

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích. Mức giải thưởng cụ thể:

– Giải nhất: 5.000.000 đ/giải;

– Giải nhì: 3.000.000 đ/giải;

– Giải ba: 2.000.000 đ/giải;

– Giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải.

Tùy theo điều kiện thực tế, Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng và những nội dung khác liên quan đến cuộc thi.

IV. QUY ĐỊNH CẤM, KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Nghiêm cấm các hành vi:

– Sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng nhập kể từ lúc đăng ký thành công đến lúc kết thúc Cuộc thi.

– Sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi.

Nếu bị phát hiện có một trong những hành vi này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy kết quả thi của người dự thi có hành vi vi phạm; có hình thức xử lý đối với người vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Phòng Tổng hợp và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp – Thường trực Ban Tổ chức để xem xét, giải quyết theo quy định trước khi tiến hành trao giải thưởng.

V. TỔNG KẾT, TRAO GIẢI CUỘC THI

– Việc tổng kết và trao giải cuộc thi căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thông báo và áp dụng hình thức tổng kết, trao giải cuộc thi phù hợp (trước ngày 10/11/2023).

– Trường hợp không thể tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ gửi giấy chứng nhận và tiền thưởng đến cá nhân đạt giải (qua đường bưu điện theo địa chỉ đăng ký trên phần mềm thi trực tuyến và đã được xác minh).

– Thông tin chi tiết, tài liệu tham khảo về cuộc thi được đăng tải tại Trang Thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/)

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

– Sở Tư pháp: Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.6571838.

– Hỗ trợ về kỹ thuật: Điện thoại: 0203.6571838 trong giờ hành chính hoặc sử dụng tin nhắn Hỗ trợ trực tuyến trên trang web cuộc thi.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp – Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi để được hỗ trợ, giải đáp./.

File đính kèm:

166_QĐ KÈM THỂ LỆ CUỘC THI tìm hiểu pháp luật cho học sinh.pdf