HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2023
 
SỞ TƯ PHÁP – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
CUỘC THI
 
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023
 
Cuộc thi đã kết thúc
Kết quả cuộc thi sẽ được công bố
vào 10h00 ngày 23/10/2023
 

I. TÊN GỌI, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

  1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông” trên địa bàn tỉnh năm 2023.
  2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong toàn tỉnh.
  3. Đối tượng dự thi: Học sinh các trường trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM BÀI THI

  1. Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành phù hợp với đối tượng học sinh THCS, THPT.
  2. Cách thức tính điểm bài thi: Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, tổng điểm tối đa là 100 điểm (mỗi câu hỏi tương ứng 04 điểm). Ngoài ra, đề thi còn 01 câu hỏi mở rộng về dự đoán số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm (câu hỏi này là tiêu chí để xếp giải, trao thưởng và không thực hiện chấm điểm đối với câu hỏi này). Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi trả lời đầy đủ 26 câu hỏi và đăng ký đầy đủ các thông tin cá nhân dự thi (thông tin bắt buộc). Việc tính điểm hoàn toàn tự động bởi hệ thống phần mềm thi trực tuyến và là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi xếp giải, trao thưởng.

Xem chi tiết >>

Tính đến 10h00 ngày 20/10/2023, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023” (sau đây gọi tắt là “Cuộc thi”) đã thu hút được 78.999 lượt thi/57.416 người tham gia thi. 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-BTC ngày 14/8/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi; căn cứ kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023” trên địa bàn tỉnh năm 2023;

Ban Tổ chức công bố Danh sách 31 người có kết quả dự thi xếp thứ tự cao nhất. (Chi tiết xem file đính kèm):

Danh sách 31 người có kết quả dự thi xếp thứ tự cao nhất Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023”.doc

 

Xem chi tiết >>>