<

CUỘC THI

Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị

I. TÊN GỌI, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

  1. Tên gọi cuộc thi: Tìm hiểu Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”.
  2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong toàn tỉnh
  3. Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc cuộc thi và những người liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

  1. Nội dung thi: Tìm hiểu quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị, bao gồm:  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị…

Xem chi tiết >>

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-HĐPH ngày 29/8/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2022, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức cuộc thi đã tổng hợp danh sách 31 người có bài dự thi đạt kết quả cao nhất (có danh sách đăng tải kèm theo). Căn cứ vào Thể lệ cuộc thi, sau khi kiểm tra, xác minh thông tin người dự thi, Ban Tổ chức sẽ quyết định công nhận, xếp giải (gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích) và tổ chức tổng kết trao thưởng trước ngày 15/11/2022.

File đính kèm:

Danh sách tổng hợp kết quả bài thi đạt kết quả cao nhất – Cuộc thi tìm hiểu Quyền dân sự, chính trị.pdf

Xem chi tiết >>>