Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật trực tuyến

Vui lòng xác nhận bước 2 để đảm bảo tính xác thực.

Bạn sẽ có 480 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

480

Việc miễn gọi nhập ngũ được quy định tại đâu trong Luật nghĩa vụ Quân sự?

Chính xác! Sai!

Chế độ đối với thân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được quy định tại đâu trong Luật nghĩa vụ Quân sự?

Chính xác! Sai!

Việc tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới được pháp luật quy định như thế nào?

Chính xác! Sai!

Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được hưởng các chế độ gì?

Chính xác! Sai!

Hoạt động bình đẳng giới do ai thực hiện?

Chính xác! Sai!

Khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyền giữ hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thêm một thời gian là mấy tháng so với thời hạn quy định?

Chính xác! Sai!

Việc hoãn gọi nhập ngũ và miễn làm nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Ủy ban Nhân dân cấp nào quyết định?

Chính xác! Sai!

Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi?

Chính xác! Sai!

Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1 phải tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu trong đơn vị dự bị động viên với tổng thời gian nhiều nhất là mấy tháng?

Chính xác! Sai!

Việc trợ cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ được quy định tại đâu trong Luật nghĩa vụ Quân sự?

Chính xác! Sai!

Hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng bị xử phạt tiền như thế nào?

Chính xác! Sai!

Độ tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị đối với nữ giới là bao nhiêu?

Chính xác! Sai!

Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 có bao nhiêu Chương, Điều?

Chính xác! Sai!

Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình có được phục vụ tại ngũ hay không?

Chính xác! Sai!

Hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự thì bị xử lý như thế nào?

Chính xác! Sai!

Căn cứ vào độ tuổi, hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị được chia thành mấy nhóm?

Chính xác! Sai!

Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật trực tuyến
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi.